• Uprawnieni Egzaminatorzy:
Imię i nazwisko województwo
Katarzyna Brudka mazowieckie
Kamila Lenkiewicz mazowieckie
Artur Wiśniewski mazowieckie
  • Instytucja walidująca/certyfikująca: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Wszyscy egzaminatorzy posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenia zawodowe w obszarze wsparcia środowiskowego lub psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychiatrii, szczególnie w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.